А)Күндіз жиналган сары жалау,түнде сары шамның шамымен

В)Күндіз жиналган сары жалау, түнде сары қол шамның шамымен

С) Күндіз жиналган сары жалау, түнде ашық қол шамның шамымен

Д)Күндіз жиналган қызыл жалау, түнде ашық қол шамның шамымен

Е)Күндіз жиналған жасыл жалау,түнде жасыл шамның шамымен

278. Стансалар разьездер,және босып озу пункттері.Сонымен қатар жеке парктер және тартым жолдарды тегіс аралықтарда орналастыру қажет. Қиын жағдайда жол линияларында жүк пойыздары 120 км/сағ жылдамдықпен қозғалыста болған кезде қыйсық сызықта радиусы кем дегенде мүмкіндік береді?

А)1200м В)1400м С)1508м

Д)1500м Е)1700м

279. Сиганал белгілерімен байланыс құрылыстарының жұмыс ісінің үзілісінде біржолды перегонға ең бірінші қандай поезд жөнелтіледі?

А)Тақ бағыттан В)Кезкелген С)Жолаушы

Д)Жүк Е)Жұп бағыттан

280. Стансаға келген жүк ақысыз қанша сақталады:

A) 2 тәулік B) 25 сағат C) 26 сағат

D) 30 сағат E) 1 тәулік

281. Стансаға жеткізу уақытында келмеген жүкті іздестіру:

A) Анықтамалық станса B) Шыққан станса C) Қолдау станса

D) Аралық станса E) Баратын станса

282. Стансамен тасымалдауға алынған контейнерлер және аз танажды, ұсақ жүктерге толтырылатын еріп жүруші (сопроводительный) ведомостың түрі:

A) ГУ-57 B) ФО-4 C) ГУ-23

D) ГУ-1 E) ГУ-4

283. Станса жұмысының технологиялық үрдісі нені қалыптастырады:

A) Стансаның техникалық құралдарын қолданудың тәртібі

B) Жүк және пойыз жұмысын шұғыл жоспарлау

C) Құжаттарды жасау тәртібі

D) Жол бөлімі учаскелерінің жұмысын диспетчерлік жетекшілік ету

E) Пойыздар мен вагондарды жөндеу технологиясы сонымен қатар операцияларды орындауға берілген уақыт нормалары

284. Стансалы арақашықтық, бір бағыттағы пойыздың стансаға келу кезіне дейінгі және осы стансаға келу бағыты кезіне дейінгі немесе ол арқылы қарсы келе жатқан бағыттағы пойыздың жүріп отыруының минималды:A) Бір бағытта жөнелтудің арақашықтығы

B) Пойыздар арасындағы арақашықтықтар

C) Бір бағытта келудің арақашықтығы

D) Бір уақытта келмеудің арақашықтығы

E) Айқастыру арақашықтығы

285. СОБ және байланыстың әуедегі линиялары елді мекен жерінен қандай биіктікте орналасуы тиіс:

A) 2.0м B) 2,5м C) 4,0м

D) 3,0м E) 5,5м

286. Станса жолдарында маневр кімнің бұйрығымен жүргізіледі:

A) Станса ТРА-дағы бір жұмысшы B) Маневр диспетчері

C) Сұрыптау паркінің кезекшісі D) Станса кезекшісі

E) Поезд диспетчері

287. Стансаға пойзыдардың жақындауы туралы ақпараттар қандай болады

A)ауытырмалы B)тәуліктік C)кезекті

D)алдын ала және нақты E)мақсатталған

288. Стансалар разьездер және басып озу бекеттері көлденен алынғанда орналасулар қажет, кейбір жағдайларда оларды күрделі жағдайда ойыс емес еністіктерде орналастыруға болады

A)0,0015 B)0,005 C)0,0020

D)0,0010 E)0,0025

289. Сигнал белгілері қалай бөлінеді

A)дұрыс жауабы жоқ B)тұрақты, ауыспалы, уақытша

C)уақытша, тұрақты D)тұрақты, ауыспалы E)ескертуші, ауыспалы

290. Сигнал дегеніміз

A)қоршау B)нұсқау C)бұйрық

D)ескерту E)рұқсат

291. Сауда саясатындағы міндеттерді шешу,шетел инвестициясын қызықтыру,экономиканы көтеру Қазақстанның рыногын қорғау бұл:A) Кедендік бақылау B) Кедендік баж C) Кедендік декларация

D) Кедендік іс E) Кедендік саясат

292. Стансаның техникалық-бөлу актісі (ТБА) мынаны қалыптастырады:

A) Әр операцияны орындауға уақытты қысқарту

B) Стансаны жоспарлы түрде және шұғыл жетекшелік ету

C) Учаске жұмысын диспетчерлік жетекшілік ету

D) Пойыздар мен вагондарды үздіксіз өңдеу

E) Стансаның техникалық құралдарын қолдану тәртібі

293. Техникалық эксплуатация қандай қызметті жариялайды

а) шұғыл түрде в) коммерциялық с) станциядағы

д) ішкі е) сыртқы

294. Төсеу, сұрыптау, тиеу жылжымалы құрамның жылжымалы құрамға қайта тиеу, түсіру, жылжымалы құрамға тиеу операциялары қандай жұмыс деп аталады?

А) қойма в) автокөлік с) вагон

д) эксплуатациялық е) тиеу, түсіру

295.Тасымалды іске асыру үшін теміржол көлігінің жоспарлық бағасы

а) табыс в) айыппұл с) жинақ

д) таксировка е) тарифтер

296. Тоқтаусыз қала сыртындағы аймақты жүріп өтетін пойыз

а) электричка в) тягач с) жылдам жүруші

д) ажыратушы е) баяу жүруші

297. Типтік технологиялық үрдіске сәйкес жергілікті вагондарды түсіру және тиеуге кеткен уақыт

а) 30 минут в) 2 сағат с) 60 минут

д) 5 сағат е) 90 минут

298. Тасымалдау құжаттарының жиынтығына енетіндер:

а) вагон парағы, жол мәліметі, түбіртек

в) қаланған, жол мәліметі, түбіртек, түбі

с) іріктеу парағы, заттай парақ, түбіртек

д) вагон парағы, іріктеу парағы

Е) заттай парағы, жол мәліметі, түбіртек

299. Тұрақ орындарын ескерусіз таратып жіберу және өте баяу уақытта ескере отырып пойыздар қозғалысының жылдамдығы

а) жүріс в) бағыттық с) есептеуші

д) техникалық е) учаскелік

300. Темір жолдың құрылыстары мен құрылғылары қалай күтілуі тиіс:

а) техникалық шарттарға сәйкес в) қажет қалыпта

с) жөнделген қалыпта д) таза қалыпта


8694402292190337.html
8694487744431361.html

8694402292190337.html
8694487744431361.html
    PR.RU™